Vragen

Overzicht van veel­gestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen of wil je graag in contact komen met de Burenraad DuPont/Chemours? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier.

De aanleiding voor de opheffing van de Burenraad lees je in onze verklaring.

De Burenraad is een onafhankelijke club bestaande uit omwonenden van de fabrieken van DuPont en Chemours in Dordrecht.

Het doel van de Burenraad is het creëren van wederzijds begrip en een vertrouwensband.

De Raad overlegt regelmatig met de directies van de bedrijven en geeft advies (gevraagd en ongevraagd) over de communicatie en de relatie tussen de fabrieken en de omgeving. Zo draagt de Raad bij aan het vergroten van de leefbaarheid.

De Burenraad is geheel onafhankelijk van de bedrijven. De bedrijven faciliteren de raad wel (vergaderruimten, ondersteuning etc.) maar hij vormt, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, zijn eigen mening en bepaalt zelfstandig zijn standpunten. De leden zijn niet verantwoordelijk of aanspreekbaar op de communicatie van/door de bedrijven.
De leden van de Raad zijn onbezoldigd.

De Raad stimuleert een goede communicatie tussen de fabrieken en omgeving en kijkt vooral of die communicatie tijdig, transparant, begrijpelijk en maximaal objectief is. Specifieke aandacht is er ook voor actieve informatievoorziening bij crisis, calamiteiten en ongewone voorvallen.

Daar ligt wel de nadruk op, maar hij kan ook een verbindende rol spelen naar ondernemers, lokale organisaties en overheden. De Raad gaat nooit op de stoel van de overheid zitten.

De Burenraad heeft daar geen mening over. Hij richt zich vooral op de communicatie en leefbaarheid. Daarvan denkt de Burenraad dat die sterk kan worden verbeterd.

Alle leden in de Burenraad hebben persoonlijke visies en meningen over de situatie. Net als dat ook bij de omwonenden het geval is. Wel zijn ze allemaal overtuigd van het feit dat de communicatie kan worden verbeterd en dat geldt ook voor de leefbaarheid.

Nee, de buren vertegenwoordigen in de raad geen organisaties. Wel zijn alle buren maatschappelijk actief en weten zij wat er in hun omgeving leeft.

Het zijn ‘gewone’ inwoners van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Over de technische aspecten, de regelgeving en overige inhoudelijke zaken is de deskundigheid wisselend maar ook niet relevant. Wel zijn zij, net als alle andere inwoners in de regio, bezorgd over de situatie en relatie van de bedrijven met de omgeving en willen zij die verbeteren. 

Met de bedrijven is afgesproken dat de Raad zich op kosten van de bedrijven kan laten bijstaan en adviseren door deskundigen.

De Raad vergadert minimaal vier keer per jaar met de directie van de bedrijven. Aan de hand van een jaarplan worden onderwerpen besproken en uitgediept. Ook kunnen externe deskundigen door de Raad worden uitgenodigd om op deze vergaderingen informatie te verschaffen.

De vergaderingen van de Burenraad met de directies van de bedrijven zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. De verslagen van die overleggen en bijbehorende stukken zijn toegankelijk via de website van de Burenraad. Vragen of verzoeken vanuit de omgeving kunnen ook worden ingezonden.

Contact

Wil je in contact komen met de Burenraad DuPont/Chemours? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op. 

    *verplicht veld