Over

Het team van Burenraad Dupont / Chemours

Samen prettig wonen, werken en leven

Goede buren communiceren met elkaar en helpen elkaar. Daar zijn we als de Burenraad van DuPont/Chemours van overtuigd.

We willen allemaal een gezonde en veilige leefomgeving waar het prettig wonen, werken en leven is. Om dit te bereiken is het belangrijk om goed en eerlijk contact te hebben. De Burenraad wil de relatie tussen de bedrijven en omwonenden versterken. Het doel is het creëren van wederzijds begrip en een vertrouwensband. Dit doen de leden door te signaleren, te stimuleren en vooral veel en open te communiceren. Met de buren, bedrijven, organisaties en overheden. Eigenlijk met iedereen die het gebied een warm hart toedraagt, voor nu en voor de toekomst.

De missie van de Burenraad DuPont/Chemours luidt als volgt:

De Burenraad van DuPont en Chemours is een onafhankelijk orgaan bestaande uit ongebonden inwoners uit de regio Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. De leden maken op persoonlijke titel deel uit van de Burenraad en worden daarbij vakinhoudelijk ondersteund naar eigen behoeften.

  • De Burenraad heeft als primaire taak om de relatie tussen DuPont en Chemours en de lokale samenleving te versterken.
  • De Raad stimuleert tot een tijdige, transparante en maximaal objectieve communicatie vanuit DuPont en Chemours en volgt dat nauwgezet.
  • De Burenraad heeft een signaleringsfunctie m.b.t. de relatie tussen DuPont en Chemours en de omgeving en geeft gevraagd en ongevraagd advies hoe deze relatie versterkt kan worden.
  • De Raad draagt in principe zelf geen inhoudelijke boodschappen uit over de operationele bedrijfsvoering van de bedrijven, maar geeft terugkoppeling over de kwaliteit.

Ontmoet ons

Portret van Bert Kandel
Met mijn ervaring als voorzitter van de Burenraad Shell Pernis weet ik hoe belangrijk het is dat bedrijven een goede relatie hebben met hun omgeving. Ik zet me er graag voor in om de Dordtse Burenraad een vliegende start te bezorgen.

Bert Kandel

Voorzitter
Portret Bianca van Rooij
Ik ben geïnteresseerd in het reilen en zeilen in mijn buurt, daar vallen Chemours en DuPont onder. Met mijn interesse voor anderen en ervaring in natuur, aannemers en de verbinding zoeken; kijk ik uit naar een mooie samenwerking.

Bianca van Rooij

Dir. Rooij waterbodem advies
Portret van Dick Naafs
Als voorzitter van de Vereniging Organische Tuin Papendrecht (VOTP) wil ik het gehalte PFOA en GenX in de sloten rondom de tuincomplexen van VOTP en DES sterk laten terugbrengen door een gezamenlijke actie van Chemours en het waterschap Rivierenland.

Dick Naafs

Voorzitter VOTP
Portret van Jans Sieben
Ik hou van denken in oplossingen, korte kanalen en handelen. De Staart is een Burenraad waard.

Jans Sieben

Voorzitter moestuin de Terp
Portret van Jeroen Bezemer
Ik ben een meettechnicus die graag vraagt en zoekt naar het waarom. Zelfs de experts weten en snappen niet alles, laat staan de buitenwereld.

Jeroen Bezemer

Meettechnicus

Vragen?

Ben je benieuwd naar de nut en noodzaak en nog veel meer over de Burenraad? Kijk eens bij dit overzicht van veel gestelde vragen.

Het team van Burenraad Dupont / Chemours