Over

Het team van Burenraad Dupont / Chemours

Samen prettig wonen, werken en leven

Goede buren communiceren met elkaar en helpen elkaar. Daar zijn we als de Burenraad van DuPont/Chemours van overtuigd.

We willen allemaal een gezonde en veilige leefomgeving waar het prettig wonen, werken en leven is. Om dit te bereiken is het belangrijk om goed en eerlijk contact te hebben. De Burenraad wil de relatie tussen de bedrijven en omwonenden versterken. Het doel is het creëren van wederzijds begrip en een vertrouwensband. Dit doen de leden door te signaleren, te stimuleren en vooral veel en open te communiceren. Met de buren, bedrijven, organisaties en overheden. Eigenlijk met iedereen die het gebied een warm hart toedraagt, voor nu en voor de toekomst.

De missie van de Burenraad DuPont/Chemours luidt als volgt:

De Burenraad van DuPont en Chemours is een onafhankelijk orgaan bestaande uit ongebonden inwoners uit de regio Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. De leden maken op persoonlijke titel deel uit van de Burenraad en worden daarbij vakinhoudelijk ondersteund naar eigen behoeften.

  • De Burenraad heeft als primaire taak om de relatie tussen DuPont en Chemours en de lokale samenleving te versterken.
  • De Raad stimuleert tot een tijdige, transparante en maximaal objectieve communicatie vanuit DuPont en Chemours en volgt dat nauwgezet.
  • De Burenraad heeft een signaleringsfunctie m.b.t. de relatie tussen DuPont en Chemours en de omgeving en geeft gevraagd en ongevraagd advies hoe deze relatie versterkt kan worden.
  • De Raad draagt in principe zelf geen inhoudelijke boodschappen uit over de operationele bedrijfsvoering van de bedrijven, maar geeft terugkoppeling over de kwaliteit.

Vragen?

Kijk eens bij dit overzicht van veel gestelde vragen. Je kunt ons ook zelf een vraag sturen.

Het team van Burenraad Dupont / Chemours