Burenraad te gast bij DCMR

Burenraad te gast bij DCMR

Mensen in overleg bij DCMR

Werkconferentie communicatie

Hoe verlopen controles bij de bedrijven? Wat houdt verscherpt toezicht in? En wie doet wat als het gaat om handhaving en het verstrekken van vergunningen?

De Burenraad ging op werkbezoek bijDCMR Milieudienst Rijnmond die de vergunningen verleent en ook toezicht op de bedrijven houdt. 

DCMR: hoe en wat

DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland, veertien gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee. Ook is DCMR met vijf andere omgevingsdiensten in Nederland aangewezen om toezicht te houden op de BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Dit zijn bedrijven met de grootste risico’s en ook Chemours en DuPont vallen hieronder.

Het werkgebied van DCMR, met onder andere de Rotterdamse haven, heeft relatief veel industrie ten opzichte van de andere diensten. Ter illustratie: van de 403 BRZO-bedrijven in Nederland, zijn er 140 in het gebied van DCMR gevestigd. De presentatie van directielid en afdelingshoofd inspectie en handhaving spitste zich toe op de werkwijze bij BRZO-bedrijven, grote industriële en chemische bedrijven waar DuPont en Chemours ook toe behoren. Bijzonder hierbij is dat Chemours (samen met Esso) onder verscherpt toezicht van DCMR staat. Deze maatregel gebruikt DCMR (opdrachtgever van DCMR is de provincie Zuid-Holland) als een bedrijf slecht presteert. Bijvoorbeeld als er teveel incidenten in korte tijd plaatsvinden. Als de situatie na verloop van tijd verbetert, kan het ook weer opgeheven worden.

Maatwerk

Als een bedrijf onder verscherpt toezicht staat, betekent dit extra toezicht op veiligheid, naleving van alle milieucompartimenten. ‘Het is maatwerk en afhankelijk van wat we aantreffen, horen en zien’, vertelt een senior medewerker toezicht en handhaving. Onaangekondigde inspecties en controles na incidenten, op opslag en afvoer afval, verontreiniging bodem, afvalwater, enz. Ten opzichte van andere chemische bedrijven, krijgen bedrijven onder verscherpt toezicht een veelvoud aan inspecties. Dat kan oplopen tot haast wekelijkse inspecties. DCMR doet dit overigens niet alleen, maar werkt nauw samen met andere overheidsinstellingen als inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), ILT, GGD, RIVM, de Veiligheidsregio en Rijkswaterstaat. Daarnaast maakt DCMR gebruik van de expertise van specialisten en de eigen technische kennis. Dit met als doel om zo min mogelijk lozingen, uitstoot en afval te realiseren. Iets wat overigens ook Chemours en DuPont ambiëren.

Vragen?

Kijk eens bij dit overzicht van veel gestelde vragen. Je kunt ons ook zelf een vraag sturen.

Het team van Burenraad Dupont / Chemours