Maat­schappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Twee mannen in gesprek op straat in de Staart in Dordrecht

De Beursvloer komt er weer aan!

De Burenraad DuPont/Chemours heeft drie jaar geleden de Beursvloer, georganiseerd door Stichting MBO Drechtsteden, onder de aandacht gebracht bij DuPont en Chemours. Vele matches zijn het resultaat. 

Beursvloer Dordrecht is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties samenkomen om matches te sluiten. Bedrijven zetten beschikbare middelen, expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in om een maatschappelijke organisatie te ondersteunen in hun hulpvraag.

Bij een succesvolle match biedt de maatschappelijke organisatie een leuke tegenprestatie. Er wordt gehandeld ‘met gesloten beurs’. Aan de ruilhandel komt dus geen geld te pas. Zowel DuPont als Chemours nemen sindsdien deel en maakten meerdere succesvolle matches.

Meedoen met de Burenraad DuPont/Chemours?

Versterking van de Burenraad is van harte welkom. Wil je hier meer over weten, stuur dan een mail naar contact@burenraad.nl en de voorzitter neemt contact met je op. 

Vragen?

Kijk eens bij dit overzicht van veel gestelde vragen. Je kunt ons ook zelf een vraag sturen.

Het team van Burenraad Dupont / Chemours