Vlog #3: Wie controleert het water?

Vlog #3:
Wie controleert het water?

Bianca van Rooij is een betrokken lid van de Burenraad en hoort graag de informatie uit de eerste hand. Zij heeft een vraag over wie nu de controle doet op het water. Vlogster Kelly haalt het antwoord op bij zowel Rijkswaterstaat als Oasen.

Groot belang
De kwaliteit van het water (zowel oppervlaktewater als drinkwater) is uiteraard van groot belang. Al jarenlang een onderwerp dat terecht veel aandacht krijgt. Maar waarvan de informatie niet altijd helder en eenduidig is.

Ook nu is het onderwerp weer hoogst actueel met berichten over bijvoorbeeld onverklaarbare lozingen, een verontrustende Zembla-uitzending, een RIVM-oproep om de PFAS blootstelling te verlagen, drinkwaterbedrijven die de alarmklok luiden etc.

Voor de Burenraad een onderwerp met hoge prioriteit en waar wij voorlopig nog wel aandacht voor blijven vragen. Om iets meer helderheid te krijgen is een actuele vlog gemaakt over juist die controle op de kwaliteit, waarin Rijkswaterstaat en Oasen toelichting geven op hun rol bij dit vraagstuk. 

Extra informatie over de controle op het oppervlaktewater door Rijkswaterstaat vind je hier, en met betrekking tot het drinkwater bij Oasen op deze pagina.

De komende periode gaan leden van de Burenraad verder met dit onderwerp. Bijvoorbeeld over de vraag wat Rijkswaterstaat onderneemt als zij te hoge uitstoot meet. En natuurlijk in gesprek met de bedrijven in Dordrecht over hoe zij aankijken tegen de laatste ontwikkelingen en vooral hoe zij zo snel mogelijk naar 0-uitstoot gaan komen.

Vragen?

Kijk eens bij dit overzicht van veel gestelde vragen. Je kunt ons ook zelf een vraag sturen.

Het team van Burenraad Dupont / Chemours